Category: Antene

TAK-tenna

TAK-tenna je komercijalni naziv za kratkovalnu antenu novijeg datuma koja se u SAD-u proizvodi i prodaje za približno 800 kn,…