9A HAM portal QRZ.com.hr

Naslovna » Izračuni

QRB i MPW kalkulator

QRB i MPW kalkulator

QRB i MPW kalkulator u JavaScript jeziku napisao je naš kolega Peter Hoffswell – N9SSA. Distance and Miles per Watts Calculator na portalu QRZ.com.hr prvi put je predstavljen u članku pod naslovom 1000 Miles per Watt QSO, a sada i u kategoriji...
Program za proračun snage odašiljača

Program za proračun snage odašiljača

Snaga odašiljača može se točno i jednostavno utvrditi mjerenjem napona na umjetnoj anteni i računanjem prema matematičkoj formuli. Za tu svrhu izrađen je mali program u Excelu, koji donosi napredak u brzini računanja. Osim kompjutera, potrebna...
Izračunajte QRB i azimut

Izračunajte QRB i azimut

Predstavljamo vam maleni java script program nepoznatog autora koji će dobro poslužiti za izračun rastojanja u kilometrima (QRB) i azimuta u stupnjevima između dvije radijske postaje, odnosno dva WW QTH lokatora. Skripta će zasigurno nekome pomoći...
Izračun Slim Jim / J-Pole antene

Izračun Slim Jim / J-Pole antene

Ne ulazeći u praktičnu izvedbu, niti u teoriju Slim Jim / J-Pole antene i koliko je njezino stvarno pojačanje u odnosu na idealnu (izotropnu) atnenu (dBi) ili u odnosu na poluvalni dipol (dBd) donosimo ovaj izračun kako bi svi zainteresirani radioamateri...
Izračun Cubical Quad antene

Izračun Cubical Quad antene

Prije ili kasnije baš svaki radioamater bez obzira naginje li više konstrukcijama ili DX radu poželi načini i isprobati monoband Cubical Quad antenu. To nije slučajno jer Cubical Quad ima veliko pojačanje, lagan je i otporan na vremenske utjecaje,...
Izračun niskopropusnog PI filtra

Izračun niskopropusnog PI filtra

Najvažnija sporedna stvar na svijetu u svakog radioamatera nije nogomet, kako se obično misli, već niskopropusni izlazni PI filtar (Low Pass Filter) koji se ugrađuje između izlaznog stupnja odašiljača i antene. Zadaća niskopropusnog filtre je...
Izračun koaksijalnog voda

Izračun koaksijalnog voda

Za sve one što vole eksperimentirati i hvaliti se svojim “home made” radovima, a uz to na tavanu imaju nepoznate komade opreme koje su odbacile profesionalne službe (vojska, odašiljači i veze, GSM operateri), ovaj bi izračun (Coaxial...
Izračun Inverted Vee antene

Izračun Inverted Vee antene

Formula za određivanje duljine žice za Inverted Vee dipol glasi “143 ÷ frekvencija (MHz) = dužina (m)”. Inverted Vee antenu potrebno je skratiti od 2 do 5%, ovisno o kutu u odnosu na horizontalnu ravan. Iako impedancija dipola u slobodnom...
Izračunajte ERP

Izračunajte ERP

HAKOM (Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije) kod podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi zahtjeva izračunavanje i upis stvarno izračene snage za svaki frekvencijski opseg....
MIDNEL Web rješenja Internetski servisi MIDNEL