9A3AL_program

Snaga odašiljača može se točno i jednostavno utvrditi mjerenjem napona na umjetnoj anteni i računanjem prema matematičkoj formuli. Za tu svrhu izrađen je mali program u Excelu, koji donosi napredak u brzini računanja. Osim kompjutera, potrebna je mjerna garnitura koju čine: univerzalni instrument s voltmetrom ulazne otpornosti reda 10 megaoma, umjetna antena za snagu koja se mjeri i dioda i kondenzator. Način izrade umjetnih antena s dodatkom za mjerenje snage već je opisan na puno internetskih adresa. Zato odmah prelazimo na program.

9A3AL_shema

 

Stalni podaci koji se upisuju su:

  • otpor umjetne antene. To je u pravilu 50 oma. Program može računati i snagu za bilo koju drugu otpornost;
  • pad napona na diodi;
  • korektiv je 1,41.

Za taj množitelj povisuje se izmjenični napon nakon ispravljanja s diodom i peglanja s kondenzatorom, ako na izlazu nema opterećenja. Program sadrži i dodatak namijenjen za ucrtavanje skale kod samogradnje analognog vatmetra. U tu svrhu, na osnovu unosa snage u vatima dobiva se podatak o pripadajućem naponu.

9A3AL_izvedba

Računalni program u xls formatu za Excel ili Calc (OpenOffice ili LibreOffice) možete preuzeti ako kliknete ovdje…

Ognjen, 9A3AL