Formula za određivanje duljine žice za Inverted Vee dipol glasi “143 ÷ frekvencija (MHz) = dužina (m)”. Inverted Vee antenu potrebno je skratiti od 2 do 5%, ovisno o kutu u odnosu na horizontalnu ravan. Iako impedancija dipola u slobodnom prostoru iznosi 75Ω, kod Inverted Vee antene ona je niža i iznosi približno 50Ω zbog utjecaja tla.

Autor M0UKD navodi da se Inverted Vee antena može napajati direktno ili preko 1:1 baluna. Savjetujemo svima, a posebno onima koji će antenu koristiti u naseljenom mjestu da u samogradnji načine jednostavan i efikasan “Choke balun” koji će uspješno eliminirati parazitske oscilacije na opletu koaksijanlog kabela i tako smanjiti smetnje kod susjeda ali i na vlastitoj aparaturi. Balun najednostavnije možete načiniti od PVC cijevi promjera 75 mm na koju namotate 20-ak zavoja RG-58 koaksijalnog kabela.

 

 

Izvor informacija: m0ukd.com

Miša, 9A4TA