Zbog iznimnih značajki (Gain & F/B) predstavljamo monstruoznu ali samo na papiru – 19 el. OBLONG antenu, koju je YU1QT projektirao za 432.200 MHz. Antena ima pojačanje takoreći jednako broju elemenata – 18,5 dBi  i odnos naprijed/nazad od 56 dB na rezonantnoj frekvenciji.

S obzirom na minijaturne dimenzije ove ekstra dugačka (7λ) antena se vrlo jednostavno može složiti u “H” sustav, sa 1,8 m razmaka u vertikalnoj i 1,6 m u horizontalnoj ravni, kako bi se dobilo impozantnih 24,3 dBi i F/B od 53,3 dB. Što reći osim – tako malo materijala, a tako puno pojačanja. Smile

yu1qt_19el_4x70cm_v
Dimenzije:

širina petlje / pozicija na bumu
r = 0.292 / 0
a = 0.260 / 0.13
d1= 0.237 / 0.27
d2= 0.230 / 0.52
d3= 0.219 / 0.79
d4= 0.212 / 1.09
d5= 0.209 / 1.40
d6= 0.204 / 1.68
d7= 0.203 / 2.02
d8= 0.202 / 2.35
d9= 0.201 / 2.62
d10= 0.200 / 2.96
d11= 0.204 / 3.29
d12= 0.212 / 3.56
d13= 0.196 / 3.83
d14= 0.208 / 4.20
d15= 0.206 / 4.44
d16= 0.207 / 4.74
d17= 0.202 / 4.95m
h = 0.096m (visina petlje)
žica AL 4mm

Kao i uvijek do sada originalnu pdf datoteku možete preuzeti ako kliknete ovdje.

 Miša, 9A4TA