robert_nadj_planiranje_mobilnih_sustava_05

S obzirom da mnogi radioamateri zanemaruju teoriju i prenaglašavaju značaj praktičnog rada i eksperimentiranja, nastavljamo sa serijalom teoretskih radova, kojima želimo naglasiti simbiozu “teorije i prakse” bez davanja prednosti niti jednom niti drugom području rada i stvaralaštva.

Svi znanstveni radovi dolaze iz pera eminentnih stručkanja iz svijeta poznatkog kao “Fakultet elektrotehnike i računarstva”. Neka vas naslov “Planinaranje mobilnih sustava” ne zavara, riječ je “isključivo” radioamaterskim temama i dilemama. Wink

Antene – osnovni pojmovi

 • Antene su djelovi komunikacijskog lanca (elementi) koji vrše pretvorbu signala (struja, napon) u elektromagnetski val i obratno. Poželjna je što djelotvornija pretvorba (što manji gubici).
 • Efikasnost zračenja antena ovisi o dosta parametara i u osnvi je vezana uz geometrijske dimenzije anten koje bi trebale biti reda veličine valne duljine (četvrtina, polovine).
 • U cilju usporedbi svojstva, definira se tzv. izotropni radijator odnosno točkasti izvor zračenja koji u prostor odašilje kuglasti val.
 • U praksi izotropni radijator ne postoji s obzirom da svaka antena ima neku konačnu dimenziju i ne zrači u svim smjerovima prostora podjednako.

Antene – karakteristični parametri

Antene se opisuju nizom parametara, kao što su:

 • polarizacija (orijentacija vektora E);
 • dijagram zračenja (raspored intenziteta zračenja u prostoru – obično se prikazuje u pojedinim ravnima);
 • usmjerenost (odnos intenziteta zračenja u pojedinom smjeru u odnosu na izotropni radijator);
 • dobitak (vezano uz usmjerenost no sa uključenim gubicima);
 • impedancija (na priključnicama);
 • efektivna površina;- temperatura šuma;
 • razne mehaničke i ostale karakteristike.

Prikaz linearno polariziranog EM vala (vertikalna polarizacija)

 

robert_nadj_planiranje_mobilnih_sustava_01

Parametri antena – dijagram zračenja

 

robert_nadj_planiranje_mobilnih_sustava_02

Dijagram zračenje dipola 

 

robert_nadj_planiranje_mobilnih_sustava_03

Prostorni dijagram zračenja dipola

 

robert_nadj_planiranje_mobilnih_sustava_04

Linearni antenski nizovi

 

Kombiniranjem više antena u nizu (razmještaj u prostoru kao vertikalni ili horizontalni niz) može dati različite dijagrame zračenja. Na dijagrame zračenja se može dodatno utjecati s promjenom faze napajanja pojedinih antena. U mobilnim sustavima su česti vertikalni nizovi, obzirom da je poželjniji širi dijagram zračenja u horizontalnoj ravnini nego u vertikalnoj.

Izvorni pdf dokument možete preuzeti ovdje.

Zavod za radiokuminikacije
Prod.dr.sc Robert Nađ
Izvor: ieee.hr