Svaki primopredajni odnosno primoodašiljački radio uređaj u radioamaterskom kutku, bez obzira jel’ u pitanju tvornički ili home made (samogradnja) mora imati važeću dozvolu za uporabu. Dozvolu za uporabu izdaje nadležno državno tijelo, u našem slučaju to je Hrvatska agencije za poštu i elektroničke komunikacije, skraćeno HAKOM.

Namjena ovog naputka je olakšati radioamaterima popunjavanje obrasca zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi, a sa ciljem ubrzanja i pojednostavljenja administrativnog postupka, smanjenja pogreške i lakšeg snalaženja u propisima i terminologiji, kao i pripremi odgovarajućih dokumenata, crteža i dijagrama.

Naputak za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi

Zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu se podnosi HAKOM-u u pisanom obliku i šalje na email adresu: zahtjevzadozvolu@hakom.hr

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje navedene dozvole potrebno je:

Popuniti obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi:

  • Za svaki uređaj navesti frekvencijsko područje uporabe i pripadajuće antenske sustave s naznačenim dobitkom u dBd (umanjenim za gubitke u koaksijalnom kabelu i konektorima);
  • Za najveću dopuštenu snagu odašiljača (W) – upisati max. tvorničku snagu uređaja;
  • Iz navedenog izračunati ERP (W).

Uz popunjen obrazac potrebno je priložiti sljedeće:

  • Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra, tj. potvrdu o prijedlogu pozivne oznake i razredu amaterskog radio-operatora koju izdaje Hrvatski radioamaterski savez i dokaz o položenom radioamaterskom ispitu za A ili P razred;
  • Presliku prethodno izdane dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra (ukoliko je navedena izdana);
  • Za amaterske radijske postaje kojima je efektivna izračena snaga jednaka ili veća od 100 W, podatke sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja:

1. antenski dijagram zračenja – horizontalni i vertikalni dijagram zračenja antenskog sustava s naznačenim maksimalnim dobitkom i označenim mogućim smjerovima maksimalnog zračenja;
2. tlocrt i bokocrt izvedbe antenskog sustava – prikaz smještaja antenskog sustava na lokaciji postavljanja s označenim visinama od zemlje i objekta na kojem je postavljen sustav;
3. zemljovid područja s ucrtanim mjestom postavljanja i mjestima na kojima se može očekivati trajniji boravak ljudi – preslika zemljovida u prikladnom mjerilu (1:1000, 1:2880) s označenim mjestom postavljanja antenskog sustava s ucrtanom zonom sigurnosne udaljenosti;
4. ukoliko se unutar zone sigurnosne udaljenosti nalazi područje povećane osjetljivosti potrebno je dostaviti izračun očekivane jakosti električnog polja u području povećane osjetljivosti unutar zone sigurnosti, te ga ucrtati na zemljovid iz točke 3.

  • Presliku potvrde ili neke druge javne isprave koja sadrži podatak o OIB-u.

Provjeru valjanosti dozvole (ako isključite pop up blocker) možete napraviti na web stranici HAKOM-a.

Miša, 9A4TA

* * *

Ukoliko trebate: webshop, web hosting, Cloud, VPS, izradu, dizajn i održavanje web stranica – obratite nam se sa povjerenjem, jer Internet je naše igralište –  midnel.hr

Primjer zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu