9A HAM portal QRZ.com.hr

Naslovna » Mala škola » Naputak za izdavanje dozvole za uporabu…

zahtjev_dozvola_za_uporabuSvaki primopredajni odnosno primoodašiljački radio uređaj u radioamaterskom kutku, bez obzira jel’ u pitanju tvornički ili ‘home made’ (samogradnja) mora imati važeću dozvolu za uporabu.

Dozvolu za uporabu izdaje nadležno državno tijelo, u našem slučaju to je Hrvatska agencije za poštu i elektroničke komunikacije, skraćeno HAKOM.

Namjena ovog naputka je olakšati radioamaterima popunjavanje obrasca zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi, a sa ciljem ubrzanja i pojednostavljenja administrativnog postupka, smanjenja pogreške i lakšeg snalaženja u propisima i terminologiji, kao i pripremi odgovarajućih dokumenata, crteža i dijagrama.

Naputak za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi

Zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra podnosi se HAKOM-u u pisanom obliku. Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje navedene dozvole potrebno je:

1.) Ispravno popuniti obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi:

– Za svaki uređaj navesti frekvencijsko područje uporabe i pripadajuće antenske sustave s naznačenim dobitkom u dBd (s uračunatim gubitcima u kabelu i konektorima),

– Za najveću dopuštenu snagu odašiljača (W)- upisati max. snagu uređaja (kako je tvornički deklarirana),

– Iz navedenog izračunati ERP (W);

2.) Uz popunjen obrazac potrebno je priložiti sljedeće:

– Dokumentaciju sukladno članku 13. stavku 5. Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra („NN“ 136/08), tj. potvrdu o prijedlogu pozivne oznake i razredu amaterskog radio-operatora za tekuću godinu koju izdaje Hrvatski radioamaterski savez,

– Izvornik prethodno izdane dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra (ukoliko je navedena izdana),

3.) Za amaterske radijske postaje kojima je efektivna izračena snaga jednaka ili veća od 100 W, podatke sukladno Pravilniku o ograničenjima jakosti elektromagnetskih polja za radijsku opremu i telekomunikacijsku terminalnu opremu (NN 183/04):

a.) antenski dijagram zračenja – horizontalni i vertikalni dijagram zračenja antenskog sustava s naznačenim maksimalnim dobitkom i označenim mogućim smjerovima maksimalnog zračenja;

b.) tlocrt i bokocrt izvedbe antenskog sustava – prikaz smještaja antenskog sustava na lokaciji postavljanja s označenim visinama od zemlje i objekta na kojem je postavljen sustav;

c.) zemljovid područja s ucrtanim mjestom postavljanja i mjestima na kojima se može očekivati trajniji boravak ljudi – preslika zemljovida u prikladnom mjerilu (1:1000, 1:2880) s označenim mjestom postavljanja antenskog sustava s ucrtanom zonom sigurnosne udaljenosti (koja za frekvencijsko područje od 1 MHz do 30 MHz iznosi 15 metara);

d.) ukoliko se unutar zone sigurnosne udaljenosti nalazi područje povećane osjetljivosti potrebno je dostaviti izračun očekivane jakosti električnog polja u području posebne osjetljivosti unutar zone sigurnosti, te ga ucrtati na zemljovid iz točke c).

Područje povećane osjetljivosti – područje stambenih naselja u kojima se ljudi mogu zadržavati veći dio dana; škole, vrtići, rodilišta, bolnice, turistički objekti, te javna i privatna igrališta za djecu; bilo koje površine neizgrađenih parcela koje su prema urbanističkom planu namijenjene u prethodno namijenjene svrhe.

Upravna pristojba, propisana odredbama Zakona o upravnim pristojbama (NN 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03 i 17/04), u iznosu 100,00 kn, uplaćuje se u korist državnog proračuna Republike Hrvatske, a uplaćuje se u državnim biljezima.

Napomena: Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra uplaćuje se na pismeni zahtjev HAKOM-a u trenutku rješavanja zahtjeva.

Zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi možete preuzeti ovdje.

Izvor informacija: hakom.hr 

Tags:

1 Komentar

  1. 9a5bgn says:

    Lp.koje dokumente treba dostaviti Hakomu za produženje dozvole
    Br.dozvole: ARC-00081/15.

Komentirajte

*

MIDNEL Web rješenja Internetski servisi MIDNEL