Pravilnikom o amaterskim radijskim komunikacijama (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se uvjeti dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra za potrebe amaterskih radijskih komunikacija, radioamaterski razredi, polaganje radioamaterskog ispita, te tehnički i drugi uvjeti uporabe amaterskih radijskih postaja i opreme.

U smislu ovog Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

  1. amaterska radijska postaja: radijska postaja koja radi u radiofrekvencijskom pojasu namijenjenom amaterskoj službi i amaterskoj satelitskoj službi;
  2. radioamater: fizička osoba koja se bavi radijskom tehnikom i radiooperatorstvom isključivo iz osobnih razloga i bez novčane naknade;
  3. Hrvatski radioamaterski savez (HRS): strukovni savez radioamaterskih udruga registriran prema propisima Republike Hrvatske.

Radioamater može postaviti i upotrebljavati amatersku radijsku postaju uz uvjet da ima položen radioamaterski ispit i da mu je Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti izdala propisanu dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi.

Pozive i druga priopćenja, koja je radioamater primio putem amaterske radijske postaje, a koji mu nisu namijenjeni, radioamater ne smije proslijediti drugim osobama u slučajevima propisanim člankom 25. stavkom 7. Zakona o elektroničkim komunikacijama.

Kompletan pravilnik možete preuzmite u pdf obliku ako kliknete ovdje.