beacon_map_eu

Ne treba nam MMF niti bilo koja druga solarna institucija reći kakvo je trenutačno stanje propagacija i financija. Dovoljno je pogledati zemljovid starog kontineta ili još bolje svijeta na kojem su prikazani UKV radio farovi i uvjeriti se kakve su propagacije u 9A.

Koliko je Hrvatska tehnološki napredna u odnosu na mnoge zemlje sa afričkog i azijskog kontinetna možete se uvjeriti ako pogledate brojne aktivne radiofarove:  9A0BLH i 9A1CAL na 50 MHz, 9A0BVH i 9A0BVS na 144MHz i 9A0BUH na 432 MHz.

Ako tome dodamo radiofar 9A0BXV koji radi na 10 GHz i sve one koje planiramo, kad-tad, postaviti ispada da je Hrvatska prava velesila.

Radiofar (Beacon) je najbolji prijatelj svakom radioamateru koji u stvarnom svijetu zorno predočava uvijete prostiranja na UKV opsezima. Uz pomoć radiofara moguće je podesiti ulazne krugove prijemnika, provjeriti ispravnost i pojačanje pretpojačala, možete ga iskoristiti i kao etalon za frekvenciju. U konačnici uz pomoć radiofara i preciznog “S” metra možete nacrtati vrlo realističan dijagram zračenja vašeg antenskog sustava u “H” ravni i odrediti odnos naprijed/nazad u dB.

Prava je šteta što većina radiofarova u 9A zbog kunskih propagacija nije dostupna svim radioamaterima i konstruktorima. 🙁

Miša, 9A4TA

Izvor: mmmonvhf.de