9A HAM portal QRZ.com.hr

Naslovna » Mala škola

Morseova telegrafija

Morseova telegrafija

Iako odašiljanje i primanje Moresovih znakova na sluh, više nije sastavni dio ispita na polaganju za radioamaterrskog operatora, to nikako ne znači da telegrafiju ne trebate poznavati, odnosno  primjenjivati u praksi. Ako znamo da SSB ima 10 puta...
Prva YU veza Zemlja-Mjesec-Zemlja

Prva YU veza Zemlja-Mjesec-Zemlja

Članovima Radio kluba “Zagreb” – YU2ADE, a posebice članovima UKV sekcije YU2CZN sigurno će zauvijek ostati u sjećanju 25. maj 1977.  godine kada je održana prva YU MB veza YU2CNZ – SM7BAE. PP sekciju YU2CNZ osnovali smo...
Rad posredstvom satelita

Rad posredstvom satelita

Nezavisni radioamaterski portal QRZ.com.hr predstavlja vamu malu ali slatku elektroničku publikaciju o mogućnostima rada posredstvom komunikacijskih satelita, koju je pripremila i grafički oblikovala kolegica Emily Clarke – N1DID (ex. W0EEC). Emily...
Icom interface za IC-746PRO & IC-7400

Icom interface za IC-746PRO & IC-7400

Kolega Martin – 9A3GE potaknuo me na istraživanje stanja tehnike i potrebnih dijelova za samogradnju računalog interfejsa, kojim bi se povezalo Notebook računalo i radio uređaj tipa Icom IC-746PRO, odnosno europsku inačicu istog uređaja IC-7400. Cilj...
Otvoreni ili zatvoreni dipol?

Otvoreni ili zatvoreni dipol?

Većina dizajnera u izračunima Yagi antena koristi otvoreni dipol impedancije 50 oma, navodeći kako se može koristiti i savijeni zatvoreni dipol impedancije 200 oma, koji se uz pomoć poluvalnog transformatora impedancije sa odnosom 4:1 prilagodi na...
HamSphere san ili java

HamSphere san ili java

Odmah na naslovnici autor sustava objašnjava kako možemo brzo i jednostavno pretvoriti računalo u amaterski radio uređaj. Zanimljivo! Ako pogledamo listu korisnika u zadnjih 60 minuta i broj novoregistriranih korisnika, možemo zaključiti kako mnogi...
Primjer zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu

Primjer zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu

Kako bismo budućim radiooperatorima olakšali postupak dobivanja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi pokušati ćemo pojasniti što je sve potrebno. Uz pretpostavku da ste od prije član radio kluba, imate položen ispit...
Osnove radiotehnike za pomorske nautičare

Osnove radiotehnike za pomorske nautičare

Na ukupno 87 bogato ilustriranih stranica teksta sa brojnim dijagramima, shemama, nacrtima i fotografijama, prof. dr. sc. Danko Kezić daje prikaz iz osnova radiotehnike za pomorske nautičare, koji se u potpunosti može iskoristiti za obuku radioamaterskih...
Reflektirajuća ploha

Reflektirajuća ploha

Iako se u starijim radioamaterskim udžbenicima i drugoj HAM literaturi često spominju reflektirajuće plohe, kojima je zadaća premostiti neku fizičku prepreku  (brdo, planina ili kotlina) i omogućiti radiovalovima prolaz do teško pristupačnih...
Etika i procedure rada za radioamatere

Etika i procedure rada za radioamatere

Većina radioamatera, ili potencijalnih radioamatera, koji čitaju ovaj priručnik vjerojatno su novi u radioamaterizmu. Sve do nedavno, početnici su bili doslovno bačeni na opsege sa vrlo malo, ili nimalo, jasnih instrukcija ili obuke o tome kako se...
MIDNEL Web rješenja Internetski servisi MIDNEL