Iako se u starijim radioamaterskim udžbenicima i drugoj HAM literaturi često spominju reflektirajuće plohe, kojima je zadaća premostiti neku fizičku prepreku  (brdo, planina ili kotlina) i omogućiti radiovalovima prolaz do teško pristupačnih mjesta, uvjereni smo da ih mnogi nikada nisu vidjeli, opipali, niti mogu pretpostaviti kako takve plohe izgledaju u praksi.

Nasuprot pasivnim reflektirajućim plohama imamo aktivne posrednike – repetitore i satelite koji signale primaju na jednoj frekvenciji, pojačavaju ih, a zatim reemitiraju drugoj frekvenciji u istom ili drugom smjeru. Pasivni posrednici rade na principu zrcala, stoga moraju imati optičku vidljivost sa obje udaljene lokacije i dakako što veću metalnu površinu od koje će se radiovalovi reflektirati od jedne točke do druge.

Prijenos može biti simplex, duplex ili multiplex, ovisno kakve su potrebe na terenu. Sukladno tome na krajnjim točkama može biti jednostavna ili komplicirana tehnika. Npr. puno je jednostavnije reflektirati TV signale od odašiljača do nekog zaseoka sa 20-ak televizijskih prijamnika, nego ostvariti 50-ak istovremenih telefonskih razgovora. No to je već druga tematika i problematika. 🙂

Ovo je priča o profesionalno izvedenoj FeZn reflektirajućoj plohi koja dugo, dugo godina nije u uporabi i sada služi kao poligon vjetrovima za vježbe snage i otpornosti materijala u vječnoj borbi konstrukcije i destrukcije. Na fotki je naš kolega planinar, radioamater, HGSS-ovac i 9AFF aktivator Drago – 9A6NDD.

Na drugim se fotkama vidi planinar Darko Dolovski, koji uskoro kreće GSS-ovskim stopama i možda vas upravo on jednoga dana bude spašavao iz kakve gorske ili špiljske nevolje. Tko zna možda i Darka jednoga dana uspijemo uvući u čarobni krugovalni svijet. Znajući da se GSS-ovci standardno dobro snalaze na visinama, možemo ih pozvati u pomoć kada nam zatreba montaža antena na 30-40 metara visokom stupu.

Miša, 9A4TA