Bliži se kraj prve godine, sa zadovoljstvom možemo sada reći, više nego uspješne, u kojoj smo započeli aktivnosti unutar Hrvatskog radioamaterskog  Flora Fauna programa!

Nakon ponude ruskih kolega koji vode «World Flora Fauna» program, Daki, 9A2WJ,  Emir, 9A6AA  i Franjo, 9A2MF,  krenuli su skromnim koracima u organizaciju 9AFF! Već neko vrijeme se moglo primijetiti da je ta aktivnost bila najviše tražena među operatorima na kratkovalnim opsezima u  bivšim ruskim republikama, samoj Rusiji, ali i u cijeloj Europi!

No, i dobar dio svjetskih operatora se spremno uključio i kao aktivatori i kao lovci. Tako smo si i  mi dali u zadatak da u Hrvatskoj sakupimo zainteresirane za tu vrstu aktivnosti, da objedinimo aktivatore i lovce na jedno mjesto kako bi se mogla voditi evidencija o svemu učinjenom!

Uskoro su se 9AFF timu priključili, 9A4KW, Kiko (9A5BS, Srećko, koji nas je ubrzo napustio zbog svojih obaveza), 9A6NDD, Drago i 9A7SSY, Anica. Nakon nekoliko aktivacija pridružio nam se i 9A1MB, Marijan.

Ubrzo je uspostavljena odlična suradnja s Odjelom za zaštićena područja pri Upravi za zaštitu prirode Ministarstva kulture Republike Hrvatske, kao i s nekoliko javnih ustanova koje skrbe o zaštićenim područjima.

Još za vrijeme posljednjeg proljetnog snijega, aktiviran je PP «Papuk», a ubrzo zatim su uslijedile mnoge aktivacije iz naših  zaštićenih područja! Mnogi operatori su pohrlili  u prirodu  širom Lijepe naše sa skromnim postavama radiopostaja i antena ali s lijepim rezultatima na radost i odobravanje zainteresiranih operatora, «lovaca»! Nerietko su i strani operatori aktivirali naše reference. Uz optimistične prognoze,  zahtjevi za radioamaterske 9A Flora Fauna  diplome su nadmašili sva očekivanja!

Zahvaljujući  velikom broju odlazaka naših i stranih operatora u šume, gore, jezera i otoke, stvorio se veliki broj aktiviranih referenci pa su kolege iz Europe i svijeta pohitali u lov na diplome! Aktivatori kao Kiko, 9A4KW i Marijan, 9A1MB odradili su preko 20 zaštićenih područja! Pratili su ih mnogi, 9A3RNR, 9A3PM, 9A6Z, 9A6PPD, 9A5ZP, 9A6AA, 9A2WJ, 9A7WA, 9A2MF, 9A5BS, 9A3AR, 9A7SSY, 9A3FY, 9A5TO, 9A3NM, a  ima još operatora koji su aktivirali po koju referencu! Svakako treba navesti našu znanu Aniko, HA5TAA  i  Ferija, HA5AZZ,  koji su znali i iz Mađarske «potegnuti» u Slavoniju da bi aktivirali i po dvije reference u jednom danu! Baš kao i nekada u IOCA aktivacijama. Klubovi, 9A1C  i 9A5Y su aktivirali sa svojim članovima veliki broj područja!

Zatražili smo i dobili dozvole za prigodne pozivne oznake; 9A0GEO koji se koristio iz PP i Geoparka «Papuk» povodom svjetskog dana geoparkova,  a na prijedlog uprave samoga Geoparka! Ta oznaka je korištena još nekoliko puta tijekom 2010. godine s toga područja. Oznaka 9A0WFF je izdana također, no ona predviđena za rad iz bilo kojega zaštićenog područja u radu operatora iz 9AFF grupe!

Priznaju se i mnoge aktivnosti s naših otoka koje pripadaju nekom od zaštićenih područja, kao NP Mljet, Kornati i ostali, pa se i takve veze sa skeniranih QSL kartica priznaju aktivatorima i lovcima, odrađene od 25. lipnja 1995. godine na ovamo! Upravo zbog tolike aktivnosti, «lovci» su došli «na svoje»,  moglo se odraditi  mnogo referenci sve do kasne jeseni!

Tako su   Franjo, 9A2MF, kao menadžer za diplome, i Emir, 9A6AA  imali mnogo posla primajući zahtjeve, uspoređujući odrađeno, pregledavajući QSL karte i na kraju slanje diploma u elektroničkom obliku te tiskanju zatraženih papirnatih! A ogroman dio posla je učinio Kiko, 9A4KW, kreirajući predloške diploma i plaketa!

Zahvaljujući što smo, kao rijetki između nacionalnih FF timova, elektroničke diplome slali besplatno, imali smo i  uvečan broj zahtjeva.  Čak po pet stupnjeva diploma za aktivatore, isto toliko za lovce, učinilo je ovaj program još zanimljivijim!

Nakon diploma slijede 9AFF plakete, po tri stupnja, koje su već u prvoj sezoni mnoge «zarađene»,  a vjerujemo da će zbog svoje atraktivnosti, sada kada izađu na svijetlo dana, biti još interesantnije! Nadoknada za plakete za lovce je minimalna s obzirom na kvalitetnu izradu a aktivatorima će one biti besplatne, baš kao i diplome!

Na kraju, evo pregleda zahtjeva i izdanih diploma i plaketa po stupnjevima, na dan 30. prosinca 2010.

Do sada su 137 pozivne oznake zatražile neki od stupnjeva diplome lovaca. Zahtjevi svakim danom pristižu pa se i broj povećava.

Sa našom udrugom «Hrvatska Flora Fauna» zaželimo si u slijedećoj godini bar jednaki uspjeh!

Lets Save the green Planet Earth!

Tekst: 9AFF Award Manager – Franjo Matičić – 9A2MF
Fotografije: 9AFF aktivatori