20.03.2010. godine, posjetili smo “bazni logor” smješten na otprilike 235 m/nv odakle su kolege radioamateri 9A2MF/p – Franjo Matičić iz Savudrije i 9A6AA/p – Emir Mahmutović iz Zagreba, aktivirali Park prirode Papuk u sklopu 9AFF – Croatian Amateur Radio Flora Fauna Programa. Bila je to izvanredna prigoda za prijateljski, dobrosusjedski i radioamaterski susret. Od Slatine do Parka prirode Papuk, točnije do središta ove mini ekspedicije ima svega par desetina kilometara.

U goste su im pohitali slatinskih radioamateri i članovi Radio kluba Slatina – 9A1ABE – Ivan Dolovski – 9A7DRI i Miša Nicinger – 9A4TA sa XYL-kama i prigodnim darovima, dakako.

U 90-ak minuta koliko je trajala naša posjeta, pobliže smo upoznali 9AFF-014 aktivatore i uživo osjetili pravi pravcati “pileup” s obzirom da su putem DX clustera mnogi radioamateri iz svijeta trenutačno saznali za ovu aktivaciju i krenula je neviđena navala na naš HAM dvojac 9A6AA/P / 9A2MF/P.

Isprva su krenuli silovito na 14 MHz i odradili pola Europe (brojni radioamateri iz Rusije, Ukrajine, Španjolske, Njemačke, Engleske…) čak je i nekoliko Japanaca palo, a zatim su preselili na 7 MHz gdje su pljuštale sve susjedne zemlje i radijske postaje ih Hrvatske.

Dakako, prije promjene opsega uslijedilo je spuštanje antene (Inverted Vee dipol za 20 ili 40m ovisno o kratkospojnicima) i njezino fizičko produljenje kako bi bila u rezonanciji i sa minimalnim SWR-om. Tom prigodom su Slatinčani priskočili i nešto malo pomagali aktivatorima s prespajanjem.

Zahvaljujemo Franji i Emiru na gostoprimstvu u osnovnom logoru i nadamo se ponovnom susretu na malo većim visinama. 🙂

A evo i nekoliko fotografija sa lica mjesta 🙂

Miša, 9A4TA