Iako slušanjem na opsezima, radioamater nikoga ne ugrožava i ne može se napraviti neposredna šteta trećim osobama, kao što je to slučaj kod namjernog odašiljanja ili nenamjernog ometanja,  ipak je potrebno pridržavati se određenih pravila i normi ponašanja.

Radioamateri u pravilu “ne zabadaju nos” u ono što rade druge službe jer imaju dovoljno zanimacija unutar amaterskih opsega, ali i zato jer zakonodavac u svakoj državi pravilnicima i propisima regulira što je dozvoljeno, a što nije.

U Pravilniku o amaterskim radijskim komunikacijama između ostalog piše:

  • S prijemnom opremom amaterske radijske postaje mogu se primati samo signali odaslani od drugih radioamatera, signali frekvencijske norme i vremenski signali, te signali za koje je pribavljena prethodna suglasnost Agencije za telekomunikacije.
  • Nenamjerno primljeni signali ne smiju se bilježiti ni odašiljati drugima ili uzimati u obzir za bilo kakvu svrhu.
  • Prigodom prijema poziva u pomoć u slučaju nesreće i opasnosti radioamater mora odmah prekinuti vlastito odašiljanje te uspostaviti komunikaciju s radijskom postajom koja odašilje poziv u pomoć.
  • Prijemna oprema, koja se upotrebljava za ispitivanje emisija vlastite amaterske radijske postaje, mora imati propisane tehničke značajke.
Miša, 9A4TA
Literatura: Priručnik za polaganje radioamaterskog ispita – Radiokomunikacije