Antenska instalacija amaterske radijske postaje ni u kom slučaju ne smije dovoditi u opasnosti ili ugrožavati ljude i imovinu. To znači da se izvođač antenskog sustava mora pridržavati brojnih sigurnosnih i građevinskih propisa. Treba pribaviti sve potrebne dozvole i suglasnosti ako ne žele doći u sukob za zakonom, susjedima, vlasnikom zgrade ili okolnih objekata i instalacija.

Antene i priključni vodovi na amaterskim radijskim postajama

  • Antene i priključni vodovi na amaterskoj radijskoj postaji moraju biti propisno postavljeni i održavani, u skladu s pravilima elektrotehničke struke, te se moraju graditi i postavljati na način da se osigura najmanje jedan metar udaljenosti između njihovih sastavnih dijelova unutar građevine i bilo kojeg dijela javne komunikacijske instalacije. Međusobna udaljenost manja od jednog metra dopuštena je kod oklopljenih vodova ako je zajamčen rad bez smetnji. Antenski sustavi izvan građevina moraju se postavljati na profesionalni način i u skladu s tehničkim propisima. Priključni vodovi, koji prolaze preko javnih komunikacijskih instalacija, mogu se postaviti samo uz suglasnost vlasnika tih instalacija.
  • Uzemljenja amaterskih radijskih postaja ne smiju se spajati s javnim komunikacijskim instalacijama.
  • Vlasnik amaterske radijske postaje mora odmah i o vlastitom trošku izmijeniti antene, uzemljenja i priključne vodove ako oni onemogućuju ili izazivaju opasnost prigodom postavljanja, rastavljanja ili izmjene javnih komunikacijskih instalacija.
  • Potrebnu suglasnost treće strane (vlasnika građevine, pravne osobe nadležne za javne ceste i dr.) za postavljanje antena i priključnih vodova pribavlja sam vlasnik amaterske radijske postaje.

Miša, 9A4TA

Literatura: Priručnik za polaganje radioamaterskog ispita – Radiokomunikacije

* * *

Ukoliko trebate: webshop, web hosting, Cloud, VPS, izradu, dizajn i održavanje web stranica – obratite nam se sa povjerenjem, jer Internet je naše igralište –  midnel.hr