Prigodom rada s amaterskom radijskom postajom na nepokretnoj lokaciji ili na plovilu u skladu s propisima o sigurnosti na plovilima, radioamater mora voditi dnevnik amaterske radijske postaje (u daljnjem tekstu: dnevnik postaje), sa stranicama označenim po njihovu redoslijedu, u koji se bilježe sve emisije čitljivim zapisom.

U dnevnik postaje koji se u radioamaterskom žargonu naziva LOG, moraju se upisivati sve veze, kratke ili duge, nove i ponovljene, daleke i bliske.

 • Zapis svake emisije mora sadržavati sljedeće podatke:
  • dan, mjesec i godinu;
  • početak i kraj radiokomunikacijskog prijenosa ili emisije prema usklađenom svjetskom vremenu (UTC);
  • uporabljeni frekvencijski pojas ili točnu frekvenciju;
  • vrstu emisije i snagu odašiljačke postaje;
  • pozivnu oznaku i lokaciju amaterske radijske postaje s kojom je uspostavljena komunikacija;
  • potpis radioamatera koji je odgovoran za emisiju.
 • Dnevnik postaje može se voditi i uz pomoć računala, uz uvjet da je osigurana mogućnost tiskanja (ispisa) dnevnika postaje u svrhu kontrole.
 • Dnevnik postaje mora se čuvati najmanje jednu godinu od dana zadnjeg upisa.

S obzirom da radio amateri u portablu odnosno na aktivacijama otoka ili FF područja nemaju računalo za vođenje dnevnika postaje pripremili smo nekoliko različitih inačica za ispis na pisaču koje možete ukoričiti ili uvezati:

Miša, 9A4TA

* * *

Ukoliko trebate: webshop, web hosting, Cloud, VPS, izradu, dizajn i održavanje web stranica – obratite nam se sa povjerenjem, jer Internet je naše igralište –  midnel.hr