Započinjemo sa serijalom kratkih i informativnih tekstova, odnosno svojevrsnih izvadaka iz Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama, koji su namijenjeni prije svega mladim i nedovoljno iskusnim radijskim operatorima (HAMLET) ali i kao podsjetnik svima što se olako laćaju mikrofona i svojim ponašanjem daju negativan primjer budućim radioamaterima.

To što u novije vrijeme nitko ne nadzire eter i ne sankcionira “sadržaj odašiljanja” ne znači da se radioamateri mogu i trebaju ponašati kao divlja horda…

 • Radiokomunikacijski prijenos između amaterskih postaja mora se odvijati običnim jezikom. Međunarodni amaterski kôd i operativne kratice, koje s međunarodno upotrebljavaju, smatraju se običnim jezikom.
 • U amaterskim radijskim komunikacijama zabranjeno je:
  • govoriti nepristojnim jezikom;
  • komunicirati s radijskim postajama koje nemaju dozvole;
  • prenostiti riječi treće strane, koje nisu javno izgovorene;
  • emitirati signale nejasnog značenja ili krive pozivne oznake;
  • upotrebljavati međunarodne signale za nesreće “SOS” ili “MAYDAY”;
  • razmjenjivati poruke koje se ne odnose na radiomatere, koje imaju izvor od ili su usmjereni prema trećoj strani, a izuzetak su pozivi u slučaju nesreće i opasnosti;
  • razmjenjivati poruke čiji sadržaji ugrožavaju sigurnost i obranu države i ljudskih života;
  • prenositi glazbu,druge vrste emitirane zabave i bilo koju vrstu oglašavanja, prijenos zvuka odrežene frekvencije je dopušten samo za svrhe ispitivanja i mjerenja u trajanju od najviše dvije minute.
 • Emisije nemoduliranog ili nekodiranog nositelja, dopuštaju se samo u kratkom trajanju i samo u svrhu ispitivanja ili ugađanja.
 • Za ugađanje i mjerenja odašiljača upotrijebit će se umjetna antena.
 • Amaterska postaja ne smije biti u međuspoju s drugim telekomunikacijskim instalacijama bilo električki ili akustički.
 • Radioamateri mogu prenositi poruke putem Interneta drugim radioamaterima samo pomoću posebnih radioamaterskih kôdova.

 Miša, 9A4TA

Literatura: Priručnik za polaganje radioamaterskog ispita – Radiokomunikacije