QSL kartice 3. dio

Byadmin

11.03.2011. | Pogledano: 3,493
qsl_kartica_9a1abe_plus_3mm

Kako bismo potaknuli kolege radioamatere na izradu i slanje QSL kartica, kontakrirali smo jednu od vodećih tiskara za izradu QSL kartica na našim prostorima, varaždinsku tvrtku MINI-PRINT-LOGO.

Namjera nam je ukazati na najčešće pogreške tijekom priprema QSL kartica za tisak i naglasiti da Microsoft Word i slični programi nisu primjereni za grafičku pripremu. Iz razgovora sa gospodinom Težakom saznajemo da se u Wordu svašta može improvozirati ali se tako pripremljene QSL-ke ne mogu prilagoditi niti konvertirati u oblik pogodan za tisak na papir.

Slijede upute kojie pokrivaju 90% grešaka koje radioamateri čine kad sami rade pripremu za tisak QSl kartica.

  • Tisara pripremu može primiti u slijedećim oblicima:

cdr – Corel Draw, aI – Adobe Illustrator, pdf – Adobe Acrobat (kod izrade pdf -a obvezno koristiti postavke predviđene za tisak (PDF/X-3, High Quality Print, Press Quality…), ako se upotrijebe postavke “Standard” – priprema neće odgovarati za tisak, ps, eps – fontovi obavezno pretvoreni u krivulje, tif, jpg, psd – bitmape.

  • Format dokumenta / tiskovne oznake:

Dimenzije stranice u programu u kojem se radi priprema (npr. Corel Draw, Adobe Illustrator…) moraju točno odgovarati i konačnim dimenzijama nakon obrezivanja. Npr: ako se radi letak A4 formata – dimenzije stranice treba odrediti točno kao A4 – 210 x 297 mm. Ako je oblikovanje takvo da je potrebno tiskati do ruba papira – sve slike (bitmape) i vektorske elemente treba napustiti (pomaknuti preko ruba papira) za 3 mm. Nije potrebno dodavati tiskovne oznake (oznake reza, pasera, kolor klinove…), one se dodaju u tiskari prije tiska a mjesto reza je određeno dimenzijama dokumenta (dimenzije stranice u PDF-u).

  • Napust za obrezivanje:

Na format vašeg dokumenta treba dodati napust (bleed) sa svih strana od 3 mm preko ruba završenog formata. Kada se dokument obrezuje na završeni format ovaj napust osigurava tisak do ruba papira (tisak u margo / napust / živi rez).

  • CMYK color mode

Sve boje korištene u pripremi za tisak moraju biti u CMYK-u (fontovi, bitmape i vektorski elementi). Ako unutar vašeg dokumenta koristite boje koje nisu CMYK nego RGB ili Pantone one će biti konvertirane u CMYK prilikom čega su mogući manji ili veći odmaci u vjernosti reprodukcije boja.

  • Puna crna boja

Ako u vaš dokument uključujete veće crne plohe, 100% crne boje nije dovoljno da bi dobili punu crnu boju. Za punoću crne boje koristite CMYK boju koji se sastoji od: C: 50% M: 40% Y: 40% K: 100%.

  • Fontovi

Ukoliko radite sa vektorskim aplikacijama (Corel Draw, Adobe Illustrator…) pretvorite sve fotnove u krivulje. Ako iz nekog razloga niste u mogućnosti pretvoriti fontove u krivulje, dostavite sve fontove korištene u dokumentu (uključujući i varijacije: bold, italic, bold-italic…).

  • Rezolucija bitmapa

Preporučena rezolucija bitmapa korištenih u pripremi je 300 dpi za fotografije i 600 dpi za jednobojne ilustracije (line-art). Ako se kompletna priprema radi kao bitmapa (npr. u Photoshopu) potrebno je prije početka rada na pripremi odrediti što višu rezoluciju (barem 300 dpi, preporuka 600 dpi ako priprema uključuje veću količinu teksta ili tekst manji od 12 točaka). Ako pripremu šaljete mailom: kod snimanja završne verzije (koja se šalje u tiskaru), pripremu treba snimiti u JPG  formatu i odabrati visoku kvalitetu (u Photoshopu: 8-High ili 10-Maximum).

  • Dostava pripreme

Najjednostavniji način dostave pripreme je na mail: dejan.tezak@outlook.com

Izvor: MINI-PRINT-LOGO – Dejan Težak