3.5mhz_v

Oduvijek su predavači na tečajevima za amaterske radio operatore potiho i iza leđa KV operatora plašili polaznike tim nadsve ozbiljnim facama. Upotrebljavali su mimiku i gestikulaciju dok su izgovarali riječi tipa “Kolega radi na kratkom valu…” kao da su ti namrgođeni likovi u najmanju ruku bili u svemiru i to nekoliko puta.  Dugo je godina to i bilo tako, jer se na UKV počelo stidljivo i s ograničenim dometima.

Na sreću UKV-aši su u zadnjih 30 godina nadmašili sami sebe i dokazali da s lakoćom mogu odraditi sve kontinente i iskoristili brojne prirodne pojave za uspostavu iznimno zanimljivih veza i vezica. Ovo je prvi od četiri napisa na temu svega što je dobro ili loše na KV & UKV-u.

10 razloga zašto je KV dobra stvar:

  1. U svako doba dana ili noći tijekom godine, moguće je na različitim kratkovalnim opsezima  komunicirati sa cijelim svijetom.
  2. Jedino se na kratkom valu mogu praktično vježbati i usavršavati strani jezici, stoga je uistinu lijepo slušati sve one operatore koji u pileup-u ‘parlaju’ engleski, ‘šprehaju’ njemački, ruski, španjolski i pozdravljaju se na svim jezicima svijeta.
  3. Tijekom uobičajenih propagacija sa običnom žičanom antenom tipa dipol i približno 100 W izlazne snage, moguće je ostvariti QRB od približno 5.000 km, katkada i koju tisuću kilometara dalje.
  4. Samogradnja radio uređaja i pojačala znatno je jednostavnija zbog izobilja komponenti iz vojnih viškova ali i zbog robusne izvedbe.
  5. Samo na KV opsezima moguće je slušati i raditi sa vrhunskim DX operatorima koji znaju proceduru, snalažljivi su, sposobni i izvrsno kontroliraju pileup, koji ne favoriziraju svoje sunarodnjake i ne vode nebitne razgovore dok pileup čeka.
  6. Na kratkom valu telegrafija još uvijek povezuje ljude i služi za obične razgovore. Zaista je lijepo povremeno prisluškivati sve one koji imaju vremena, volje i strpljivosti za dugotrajne CW QSO-e.
  7. Gubici u koaksijalnim kablovima postoje, ali su takoreći zanemarivi u odnosu na UKV frekvencije, gdje kabel pojede više od pola svega i kod prijema i kod odašiljanja.
  8. Kada QRO postaje spavaju, QRP postaje mogu uživati u interkontinentalnoj komunikaciji sa snagama koje možemo pokazati prstima jedne ili obje ruke.
  9. Lijepo je čuti sve one male i malo starije Ruse i radioamatere iz bivšeg SSSR-a kako održavaju školske veze sa mladim operatorima. Ova pojava je posebno izražena na 14 MHz gdje ih je prava milina slušati.
  10. Skoro svaki vikend, na kratkovalnim opsezima ima nekakav manji ili veći contest, koji traje nekoliko sati pa sve do iscrpljujućih 48 sati. Svi oni koji vole brzo pričati i još brže tipkati u natjecanjima imaju priliku puniti dnevnike veza i dokazivati se u stvarnom svijetu. Na tome im ostali mogu samo zavidjeti jer lako je nadjačati i pobijediti nekoga u 9A treba nadmašiti sve one bogate, sposobne, lude, nabrijane, opremljene, iskusne bjelosvjetske DX-ere sa puno vještine i tehničkim sredstvima od kojih zastaje dah.

Miša, 9A4TA