interco_m

Iako naslov na prvi pogled nema izravnu vezu sa radioamaterskim aktivnostima, smatramo da će mnogima biti interesantno spoznati činjenice o primjeni Morseove telegrafije u pomorstvu koja je osnova za Međunarodni signalni kodeks i obvezni dio obuke za skippere.

Međunarodni signalni kodeks (engl. International Code of Signals – INTERCO) koriste brodovi trgovačke i ratne mornarice kako bi odaslali važnu poruku o stanju broda i o namjerama njegovog zapovjednika kada postoji jezična barijera. Signali mogu biti poslani pomoću: signalnih zastava, semaforskom signalizacijom, svjetlosnim znacima, zvučnim signalima i radio valovima.

Značenje signala sa jednom zastavicom:

 • A (.-) Imam ronioca pod vodom, držati se dalje od mene i manevrirajte polagano.
 • B (-…) Utovaram/istovaram ili prevozim opasan teret.
 • C (-.-.) Da (potvrdan odgovor).
 • D (-..) Držite se dalje od mena – teško manevriram.
 • E (.) Mijenjam kurs u desno.
 • F (..-.) Onesposobljen sam, održavajte vezu samnom.
 • G (–.) Trebam peljara, (za ribarice “Dižem mrežu”).
 • H (…) Peljar je na plovilu.
 • I (..) Mijenjam kurs na lijevo.
 • J (.—) Imam požar i opasan teret na brodu, držite se dalje od mene.
 • K (-.-) Želim stupiti u vezu sa vama (znak poziva za predaju obavijesti).
 • L (.-..) Smjesta zaustavite vaše plovilo.
 • M (–) Moje plovilo je zaustavljeno i ne kreće se kroz vodu.
 • N (-.) Ne (negativan odgovor).
 • O (—) Čovjek u moru.
 • P (.–.) Na moru; Moje su mreže iznenada naišle na prepreku (upotrebljavaju ribarice).U luci; Sve osobe moraju doći na plovilo jer uskoro isplovljavamo.
 • Q (–.-) Stanje zdravlja na plovilu je dobro, molim slobodan promet.
 • R (.-.) Put je slobodan pored mene, možete proći.
 • S (…) Moji strojevi rade krmom.
 • T (-) Držite se dalje od mene.
 • U (..-) Vi plovite prema opasnosti.
 • V (…-) Trebam pomoć.
 • W (.–) Trebam liječničku pomoć.
 • X (-..-) Obustavite svoju namjeru i pazite na moje znakove.
 • Y (-.–) Moje sidro ore.
 • Z (–..) Trebam tegljača (za ribarice “spuštam mrežu).

interco_v1

Dobro je poznavati međunarodni signalni kodeks kako bismo u slučaju potrebe ili opasnosti bili od koristi nama samima kao i svim drugim sudionicima na moru. Npr. ako na moru začujete zvuk “CQ” to ne znači opći poziv nego “Da” i “Stanje zdravlja na plovilu je dobro, molim slobodan promet”, s druge strane odašiljanje signala “DX” znači da polovilo tone…

Ovo bi mogao biti dodatni poticaj svima CB-ašima i SSB-ašima da nauče telegrafiju kako bi osim održavanja radijskih kontakata bez poznavanja stranog jezika mogli održavati veze tijekom Aurore  Borealis, odnosno u uvjetima slabašne čujnosti i loših propagacija.

Miša, 9A4TA