solar_pic_v

Kolega Žarko Kovač – E73DU u nekoliko prosto proširenih rečenica pojašnjava značenje indeksa propagacija koje svakodnevno viđamo na brojnim radioamaterskim web stranicama i DX clusterima, a da ih ne razumijemo najbolje.

Iz zbunjujuće mase brojki i slova koje se mijenjaju svakih nekoliko minua Žarko nam pojašnjava isključivo vrijednosti za A, K i SFi indeks, koji radioamaterima najviše govore o uvjetima prostiranja radio valova, tj. propagacijama.

Indeks A

  • 1 do 6 – izvrsno
  • 7 do 9 – dobro
  • 11 ili više – loše

Indeks A predstavlja ukupne geomagnetske uvjete u troposferi mjerene u 24 satnom periodu. Niži A indeks generalno ukazuje na bolje propagacije na 10, 12, 15, 17 i 20 metarskom opsegu, a nizak i stabilan A indeks ukazuje na dobre propagacije na 30, 40, 80 i 160 metarskom opsegu.

SFi indeks (Solar Flux Index)

  • 70 – loše
  • 80 – dobro
  • 100 i više – izvrsno

SFi indeks predstavlja rezultat mjerenja radioemitovanja od strane sunca na 10,7 cm (2800 MHz), na skali raspona od 60 ( kada ne postoje sunčane pjege) do 300. Viši SFi generalno ukazuje na bolje propagacije na 10, 12, 15, 17 i 20 metarskom opsegu a SFi rijetko ima uticaja na propagacije na 30, 40, 80 i 160 metarskom opsegu.

K indeks

  • 0 ili 1 – izvrsno
  • 2 – dobro
  • 3 ili više – loše

K indeks predstavlja ukupne geomagnetske uvjete u ionosferi, mejerene u zadnja tri sata pomoću 13 magnetometara rasporedjenih izmedju 46. i 63. stepena geografske širine. Kompletan sistem je dizajniran tako da detektira sunčevo zračenje na osnovu njegovog magnetskog efekta.

Viši K indeks generalno ukazuje na lošije propagacije na kratkovalnim opsezima.

Niži K indeks generalno ukazuje na bolje propagacije na 10, 12, 15, 17 i 20 metarskim opsezima, a stabilna, osrednja vrijednost indeksa ukazuje na bolje propagacije na 30, 40, 80 i 160 metarskim opsezima.

 Izvor: radioklub.org
Dodatne informacije: hamqsl.com