Naš je kolega Ian White – G3SEK objedinio značajan broj poveznica na druge web stranice koje se bave radioamaterskom problematikom, istovremeno se pozabavio nekim zanimljivim temama poput stakiranja yagi antena. Prigoda je to da vam predstavimo zanimljiv članak koji se bavi međusobnim razmacima u sustavima antena namijenjenim za rad na jednom ili više radioamaterskih opsega.

U samo nekoliko rečenica teksta ilustriranih grafičkim prikazima Ian White pojašnjava međusobni utjecaj različitih antena i nosećeg stupa na dijagram zračenja, odnosno pojačanje svake pojedine antene.

Najvažnije poruke koje G3SEK odašilje u svom tekstu glase:

  • Više slobodnog prostora oko antene jamči čišći dijagram i veće pojačanje.
  • Ono što je dobro za antene i pruža najbolje performanse često predstavlja najlošije rješenje u mehaničkom smislu.
  • Kod stakiranja antena za različite opsege, iste ne smiju biti postavljene preblizu zbog narušavanja karakteristika i jedne i druge  antene.

Upravo je ovo zadnje najčešća pogreška i kompromis kojem radioamateri pribjegavaju jer na mali prostor naguraju veći broj različitih antena.

Miša, 9A4TA

Izvor: ifwtech.co.uk/g3sek