9A2GB_WWLCU_Screenshot_m

Program “WWL Conversion Utility v2.1” je besplatan i registriran na sve licencirane radioamatere svijeta. Regitracijom na www.9a2gb.net autoru uzvraćate za trud i utrošeno vrijeme za izradu ovog programa za čije izvršavanje je potrebno imati instaliran Net Framework v4.0.

WWL Conversion Utility moguće je skinuti, nakon registracije korisnika, sa linka: https://9a2gb.net/wwl-conversion-utility

WWL Conversion Utility konvertira uneseni WWL u geografsku poziciju, pri tome koristeći matematički algoritam preporučen od IARU. Rezultat konverzije u geografsku lokaciju biti će izražen na dva načina:

  • u stupnjevima kao decimalni broj
  • i kao sexagecimalni broj.

Uneseni WWL-i mogu se sačuvati kao datoteke, klikom na “Save File”, ili obrisati iz datoteke, klikom na “Del File”. Polja sa rezultatima baznog ili korespodentovog WWL čiste se klikom na “CLR” dugmad. Računanje geopozicije tj. konverzija vrši se u letu, odmah po unosu baznog i/ili korespodentovog WWL.

Specifičnost ovog programa je to što, pored konverzije WWL u geolokaciju radi i obrnutu konverziju. Unosom geografske pozicije izražene u stupnjevima u decimalnom obliku u polja “Dec Lat” (Latitude) i “Dec Lon” (Longitude) te klikom na “CA” (Calculate) dugme, izvršiti će se konverzija geolokacije u WWL. Pri tome pazite u kojoj hemisferi je geolokacija za koju tražite konverziju u WWL.

9A2GB_WWLCU_Screenshot_v

Ova mogućnost je korisna za određivanje WWL uz pomoć GPS-a, kada ste na terenu iz kojeg se želite javiti na radio valovima, a ne znate točan WWL.

WWL Conversion Utility je srce VHF contest programa “GBCON”, čiji izvorni kod je modificiran i prebačen u programski jezik u kojem se radi reinkarnacija novog “GBCON for Windows” VHF contest programa. Matematički algoritam za izračun i konverzije je usklađen sa “IARU Region 1 VHF Managers’ Handbook”.

Sve obavijesti o 9A2GB softverskim proizvodima možete naći na: http://www.9a2gb.net, a link na pojašnjenje za pojam “Sexagecimal”: http://introcs.cs.princeton.edu/java/51data/. Hvala na povjerenju i korištenju WWL Conversion Utility. Vaši komentari kao i prijedlozi za poboljšanja su dobrodošli – emu.9a2gb(at)gmail.com.

Autor: Ivan Držanić, 9A2GB