k6pf_antene_v

Naš kolega Bob – K6PF, živi na zapadnoj obali SAD-a, točnije u južnoj Kaliforniji. Kao i svaki pravi radioamater oduvijek je želio odraditi sve kontinente, i što više DXCC entiteta u svijetu.

Jedini način za postizanje tako visokih ciljeve i ostvarivanje QRB-a većeg od 18.000 km, pruža se posredstvom EME aktivnosti (Earth-Moon-Earth odnosno Zemlja-Mjesec-Zemlja).

Sve iskoristive  DX tehnike poput troposferskog prostiranja (Tropo, Es, TEP), Aurore Borealis ili refleksijom od meterorskih tragova (MS) ne mogu dosegnuti sve kontinente, DXCC zemlje niti QTH polja koja želite odraditi.

Zavaljujući novim tehnologijama i povelikom broju vrhunski opremljenih radio postaja koje u praksi koriste tehniku “mjesečevog odskoka” moguće je odraditi cijeli svijet sa daleko manjim izlaznim snagama i bitno manjim antenskim sustavima no prije 30-ak godina. Bob Kocisko na 18 stranica teksta, slika i tablica želi pojasniti ali i potaknuti što veći broj UKV-aša na sudjelovanje u EME aktivnostima.

Izvorni pdf dokument na engleskom jeziku, možete preuzeti sa našeg intrernetskog poslužitelja ako škljocnete ovdje.

Miša, 9A4TA