Logbook of the World, je spremište dnevnika veza radioamatera iz cijelog svijeta na računalu ARRL-a sa svrhom elektronskog potvrđivanja veza za jednostavnije, brže i jeftinije osvajanje diploma iz programa ARRL-a. Računalo uspoređuje veze iz vašeg dnevnika sa vezama svih drugih sudionika. Kad se podaci iz LOG-ova sudionika slažu, veza je automatski potvrđena. Istog trenutka možete zatražiti DXCC diplomu ili potvrđivanje novih DXCC entiteta. LoTW nije zamjena za QSL karte, a nije ni elektronska QSL karta! Sudjelovanje u LoTW je besplatno i nije potrebno biti član ARRL-a. Dnevnike mogu slati licencirani radio-amateri iz cijelog svijeta. Čak i ako vas ne zanima osvajanje diploma, sudjelovanjem u LoTW olakšavate osvajanje diploma drugima. Da bi sudjelovali u LoTW trebate samo poslati svoj LOG, u elektronskom obliku, u računalo ARRL-a. Osnovna pretpostavka za pristup u LoTW je da vodite dnevnik veza na računalu i imate pristup na internet. Potreban softver, TQSL, je besplatan i treba ga skinuti sa web stranice ARRL-a.

Kompletnu prezentaciju u pdf obliku, možete preuzeti ako kliknete ovdje.

Koki, 9A2TN