Naš kolega Miguel Angel Vallejo Fuentes EA4EOZ, srećom osim poduljeg imena nema ništa zajedničko sa poznatom šeprtljom (Chico) iz stripa o Zagor Tenay-u. 😉 Miguel za sebe kaže da je elektroničar entuzijast, a sudeći prema ovoj jednostavnoj i funkcionalnoj aplikaciji i dobar JAVA programer. 🙂 HamGPS je težak svega 49kB i predstavlja pravi pravcati program za android pametne telefone koji na zaslonu ispisuju vaš QTH lokator (preciznije no što je potrebno), brzinu kretanja i nešto manje točno nadmorsku visinu u metrima.

Rukovodeći se signalom iz GPS prijemnika koji danas ima baš svaki pametni telefon, točnije malo prijenosno računalo sa funkcijom telefoniranja, aplikacija HamGPS nepogrešivo preračunava vašu poziciju u zemljopisnu širinu i duljinu u WW QTH lokator, što svakom HAM operatoru sa smartphone uređajem omogućava uvid u preciznu UKV lokaciju na Zemlji.

Uvjeren sam da će aktivatori svih vrsta (FF, COTA, IOTA) odnosno radijske postaje na plovilima, kao i natjecatelji na planinskim vrhovima najčešće koristiti ovu aplikaciju za određivanje QTH lokatora. S druge strane novopečeni radioamateri (HAMLET) mogu brzo i jednostavno saznati lokator i započeti svoju UKV avanturu iz matičnog QTH. 😉

Ukoliko imate primjedbi ili želje – autoru ih možete uputiti na opsegu ili u pisanom obliku na email adresu: ea4eoz(at)gmail.com

Miša, 9A4TA
Izvor: EA4EOZ