Ionosfera i slojevi

Byadmin

30.12.2010. | Pogledano: 3,503

Ionosfera je sloj atmosfere između 50 km i 600 km iznad površine Zemlje. Sastoji se uglavnom od O2 i N2. Sunčeva energija, u obliku UV (ultra ljubičastog) zračenja i X zraka ionizira plinove i time omogućava elektronima da se nesmetano gibaju. Ove ionizirane plinove grupiramo u 3 sloja: F (F1 i F2), E i D. Ovi slojevi imaju dokazano djelovanje na radio valove frekvencija ispod 30 MHz.Na ionizaciju utječe sunce.

Kada je sunčeva aktivnost veća to za posljedicu ima i veću ionizaciju atmosfere. Kada je nivo šuma dovoljno nizak, viša sunčeva aktivnost poboljšava komunikaciju na mnogim područjima. Nažalost, kada je povišena sunčeva aktivnost, povišena je i razina šuma. U tom slučaju, iako je ionosfera spremna prenijeti radio valove dalje, nivo šuma ne omogućava radioamaterima primanje poslanih signala.

Ionosfera “savija” radio valove frekvencija manjih od 30MHz pod raznim kutevima. Ova savijanja lakše je promatrati kao refleksiju (odbijanje). Signal poslan sa Zemljine površine, dođe do ionosfere, odbije se i vrati natrag na Zemlju. Do refleksije dolazi zbog ponašanja slobodnih elektrona. S obzirom da je ionosfera stvorena od plinova, ona nije uvijek na istom mjestu. Kao rezultat toga, propagacije se stalno mijenjaju. To utječe i na refleksiju radio valova.

Ako želite naučiti nešto o Ionosferi koj kliknete ovdje i preuzmite pdf dokumet težine 400 kB koji su pripremili članovi Radio kluba Pazin.

Izvor: rkp.hr