Operatori “P” razreda u 9A mogu raditi samo na nižim KV opsezima 3.5 i 7 MHz prema važećem 9A KV Band planu, a zatim i na UKV opsezima. Operatori “A” razreda mogu koristiti sve opsega sukladno IARU, odnosno 9A band planu.

Savjet svima, a posebno mlađim operatorima (HAMLET), ispišite band plan na papir i stavite ga na vidno mjesto u radioamaterskom kutku.

Plan namjene kratkovalnih frekvencijskih područja – 9A Band plan
Frekvencijsko područje Frekvencijsko podpodručje Snaga odašiljača (PEP), W Vrsta emisije Uporaba
137 kHz 135,7 – 136,0 kHz 1 telegrafija Ispitivanje postaje
136,0 – 137,4 kHz 1 telegrafija
137,4 – 137,6 kHz 1 telegrafija Hell, Wolf, PSK
137,6 – 137,8 kHz 1 telegrafija Vrlo spora telegrafija
1,8 MHz 1810 – 1838 kHz 1500 telegrafija
1838 – 1840 kHz 1500 digitalna (osim paketne), telegrafija
1840 – 1842 kHz 1500 digitalna (osim paketne), telefonija, telegrafija
1842 – 1900 kHz 1500 telefonija, telegrafija
3,5 MHz 3500 – 3510 kHz 1500 telegrafija Za međukontinentalne veze
3500 – 3560 kHz 1500 telegrafija Za natjecanja
3560 – 3580 kHz 1500 telegrafija
3580 – 3590 kHz 1500 digitalna, telegrafija
3590 – 3600 kHz 1500 digitalna (preporučljivo paketna), telegrafija Paketna AX25
3600 – 3620 kHz 1500 digitalna, telefonija, telegrafija
3600 – 3650 kHz 1500 telefonija, telegrafija Za natjecanja
3650 – 3775 kHz 1500 telefonija, telegrafija
3700 – 3800 kHz 1500 telefonija, telegrafija Za natjecanja
3730 – 3740 kHz 1500 SSTV, FAX, telefonija, telegrafija
3775 – 3800 kHz 1500 telefonija, telegrafija Za međukontinentalne veze
3520 – 3775 kHz 100 P razred
7 MHz 7000 – 7035 kHz 1500 telegrafija
7035 – 7040 kHz 1500 digitalna (osim paketne), SSTV, FAX, telegrafija
7040 – 7045 kHz 1500 digitalna (osim paketne), SSTV, FAX, telegrafija, telefonija
7045 – 7100 kHz 1500 telefonija, telegrafija
7100 – 7200 kHz 1500 telefonija, telegrafija
7020 – 7060 kHz 100 P razred
10 MHz 10100 – 10140 kHz 250 telegrafija
10140 – 10150 kHz 250 digitalna (osim paketne), telegrafija
14 MHz 14000 – 14060 kHz 1500 telegrafija Za natjecanja telegrafijom
14060 – 14070 kHz 1500 telegrafija
14070 – 14089 kHz 1500 digitalna, telegrafija
14089 – 14099 kHz 1500 digitalna (preporuèljivo paketna), telegrafija Paketna AX25
14099 – 14101 kHz 1500 telegrafija radijski farovi – isključivo
14101 – 14112 kHz 1500 digitalna, SSTV, FAX,telegrafija, telefonija “store and forward”, mailbox, paketna AX25
14112 – 14125 kHz 1500 telefonija, telegrafija, SSTV, FAX
14125 – 14300 kHz 1500 telefonija, telegrafija, SSTV, FAX Za natjecanja telefonijom
14300 – 14350 kHz 1500 telefonija, telegrafija, SSTV, FAX
18 MHz 18068 – 18100 kHz 250 telegrafija
18100 – 18109 kHz 250 digitalna, telegrafija
18109 – 18111 kHz 250 telegrafija radijski farovi – isključivo
18111 – 18168 kHz 250 telefonija, telegrafija
21 MHz 21500 – 21080 kHz 1500 telegrafija
21080 – 21100 kHz 1500 digitalna, telegrafija
21100 – 21120 kHz 1500 digitalna (preporuèljivo paketna), telegrafija Paketna AX25
21120 – 21149 kHz 1500 telegrafija
21149 – 21151 kHz 1500 telegrafija radijski farovi – isključivo
21151 – 21450 kHz 1500 telefonija, telegrafija, SSTV, FAX
24 MHz 24890 – 24920 kHz 250 telegrafija
24920 – 24929 kHz 250 digitalna, telegrafija
24929 – 24931 kHz 250 telegrafija radijski farovi – isključivo
24931 – 24990 kHz 250 telefonija, telegrafija
28 MHz 28000 – 28050 kHz 1500 telegrafija
28050 – 28120 kHz 1500 digitalna, telegrafija
28120 – 28150 kHz 1500 digitalna (preporuèljivo paketna), telegrafija Paketna AX25
28150 – 28190 kHz 1500 telegrafija
28190 – 28225 kHz 1500 telegrafija radijski farovi – isključivo
28225 – 29200 kHz 1500 telefonija, telegrafija, SSTV, FAX
29200 – 29300 kHz 1500 digitalna, SSTV, FAX, telegrafija, telefonija NBFM AX25 paketna
29300 – 29510 kHz 1500 satelitske veze smjer Svemir – Zemlja
29510 – 29700 kHz 1500 telefonija, telegrafija, SSTV, FAX

Miša, 9A4TA
Izvor: hamradio.hr

* * *

Ukoliko trebate: webshop, web hosting, Cloud, VPS, izradu, dizajn i održavanje web stranica – obratite nam se sa povjerenjem, jer Internet je naše igralište –  midnel.hr