Kada sam svima nama na kraju prošlogodišnjeg izvješća zaželio bar isto tako uspješnu sljedeću godinu, nisam pretpostavio da ćemo sve želje ostvariti i premašiti!

Grupa Hrvatskog radioamaterskog FF programa odmah je na početku godine prionula poslu i već 23. siječnja 2011. godine održala osnivačku skupštinu radiokluba Hrvatska Flora Fauna (RK HFF). Ubrzo je isti učlanjen u HRS i ZARS. Klubu se neprestano pristizali novi članovi, a kao posljednji pridružio se Boris, 9A2GA, kao voditelj 9AAO, koji je također pridružen, uz već prijašnju COTU, našem klubu!

Klub je dobio i pozivnu oznaku, 9A1WFF, koji se koristio iz mnogih zaštićenih područja, od mnogih operatora članova kluba!

Nažalost, imali smo i tužni događaj, na putu za Zagreb, kako bi se našli svi na okupu na Jarunu, pozlilo je našem članu Frani, 9A2SY, te je nakon nekoliko dana i preminuo! Hvala mu na aktivacijama i na brojnim dežuranjima u očekivanju početaka aktivnosti iz raznih područja!

Aktivnosti za najtraženijim programima na KV-u, trenutno, Flori i Fauni, kod nas je došla posebno do izražaja. Mnogi novi aktivatori, domaći i strani  pohrlili su prema raznim zaštićenim područjima, tako da su do ovih dana aktivirane sve osim jedne reference! No krajem zime, i ta će vjerojatno ubrzo “pasti”!

Već u siječnju, ekipa RK 9A5Y otvorila je sezonu odlaskom na Krk aktiviranjem tamošnjih referenci. Brojnim aktivacijama istaknuo se i Mirko, 9A7WA, kasnije sam ili u grupi mnoge aktivacije napravio je i Mato, 9A3SM, kao i Leon, 9A9L! Mnogi su si dali truda, teško ih je sve nabrojati, no lista o izdanim diplomama i plaketama  najbolje govori.

Član kluba, višestruki aktivator, Branko – 9A3PM,  sada se javlja  kao T6BP, kojega mnogi priželjkuju da uspiju ćuti i iz kojega T6FF područja.Neki aktivatori niti ne žele da budu na toj listi, no ipak, prema pravilima, lovcima se priznaju i njihove aktivacije! Članovi RK HFF su u grupama ili pojedinačno bili cijelo vrijeme aktivni, od otoka Paga, Krka, Cresa, Geoparka Papuk i još mnogih  područja.

Na lovačke diplome bila je navala sredinom godine, razumljivo, mnogi pile up-ovi su se već desili, da bi odmakom u jesen potražnja, razumljivo, stagnirala. Čestitamo svima, a posebno onima koji su odradili sve stupnjeve diploma i plaketa.

9aff_tablica_2godina

Sve aktualno može se pročitati na web stranici www.9aff.com, a neke od fotografija možete naći ovdje. 

Lets Save the green Planet Earth
U očekivanju nove 9AFF sezone, 73 / 44
9AFF Award Manager: Franjo, 9A2MF
Fotografije: 9AFF