I nakon četiri godine naši se zacrtani planovi ostvaruju, dapače, 9AFF program ide naprijed sa novim osvježenjima. Iz aktivacija referenci – aktivatori i lovci skupljaju nove poene za prošlogodišnji započeti godišnji program „HFF na radio valovima“. Tako je u 86 ostvarenih aktivacija bilo mnogo iz tzv. „vodenih“ područja, od odrađenih 54, koje se dodatno vrednuju aktivatorima i lovcima. Podijeljene su ovogodišnje diplome koje su usput rečeno, besplatne. O pojedinostima iz ove godine, bit će riječi u zasebnom izvješću! Nećemo se ponavljati pa nikoga naglašavati pojedinačno, uz već standardne operatore pojavi se i pokoji novi aktivator, a bilo je i stranaca. Nažalost, bilo je aktivacija čiji operatori ne žele sudjelovati u programu pa nam ne šalju dnevnike, no uglavnom šalju QSL karte pa se lovci bar na taj način okoriste. Naravno, i taj način je važeći za priznanja.

Evo evidencije pristiglih dnevnika po referencama:

9aff_grafikon

U proteklim godinama ukupno je podjeljeno oko 1.400 diploma i plaketa, pa to nije prošlo nezamjećeno, klub je primio javno priznanje u obliku „Povelje Hrvatske zajednice tehničke kulture“! Naravno, vrednovana je ukupna aktivnost članova i kluba u cjelini!

9aff_tablica

Stanje u tablici ne prikazuje diplome iz godišnjeg HFF programa!

Uz diplome uredno se odgovara na sve primljene QSL kartice, tako će posljednja primljena pošiljka upravo ovih dana biti isporučena na QSL biro.

Članovi radiokluba HFF i dalje surađuju sa raznim institucijama, za istaknuti su Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport Zagreb, JU Geopark Papuk, Hrvatske vode, a naši predstavnici su bili primljeni u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode gdje je sa našim radom upoznat i ministar Zmajlović koji nas je u tome i podržao.

Od 01.01.2014 godine na listu dodaje se još nekoliko referenzi, od kojih će se nekoliko zaštičenih područja nalaziti već u postojećim okvirima područja od prije. Kada se bude radilo točno sa tih novih pozicija, bit će priznata nova referenca! Sve pojedinosti se mogu naći na našoj web stranici: web.hamradio.hr/9aff

U protekloj godini članovi kluba aktivno su sudjelovali u UHF/VHF natjecanjima, sa intencijom da se počne raditi i u KV natjecanjima u budućnosti. I dalje su članovi aktivni u 9AAO i COTA, a uskoro se očekuje i aktivnost po SOTA programu.

I dalje se sudjeluje na raznim manifestacijama gdje se prezentira aktivnost, predstavnici su bili na sajmovima u Pordenonu i Fridrihshafenu. Posebno se naglašava rad sa osobama sa posebnim potrebama.

Članstvo se stalno povećava, a predviđeno je i održavanje tečaja za operatore „P“ i „A“ razreda te bi nas trebalo biti još više. Nastavljamo sa svim aktivnostima, a svaku priliku za daljnju promidžbu naših zaštićenih područja ćemo iskoristiti!

Lets Save the green Planet Earth

73 / 44
9AFF Award & QSL Manager – Franjo, 9A2MF