Jedna od mnogobrojnih  radioamaterskih aktivnosti u posljednje vrijeme je popularno promoviranje hrvatskih dvoraca i utvrda u sklopu programa 9A COTA. Takvu aktivnost nazivamo „aktivacija“ koja nalaže određena propisana pravila.

Ukratko, radioamater ili ekipa radioamatera treba doći na lokaciju uz neposrednu blizinu objekta (u radijusu ne većem od 500m) te održati određen broj veza. Pravila se mogu vidjeti ovdje. U pravilu radioamateri vole doći i postaviti svoju opremu neposredno uz sam dvorac ili utvrdu tako da se ta aktivnost može potkrijepiti i fotografijama. Primjer jedne takve aktivacije je nedavno aktiviranje nekoliko dvoraca na području Virovitičko-podravske županije.

Radioamateri: Mirko, 9A7WA i Ivan, 9A7DRI  odradili su aktivaciju čak tri dvorca:

  • 9A-0162 Cabuna, Dvorac Janković;
  • 9A-0166 Suhopolje, Dvorac Janković;
  • 9A-0163 Lukač, Dvorac Pejačević.

Bilo je planirano odraditi još dvije aktivacije ali je kiša pokvarila planove.

Pokraj Dvorca Pejačević u mjestu Lukač (COTA 9A-0163) snimeljen je i kraći video uradak sa Mirkom 9A7WA u glavnoj ulozi. Smile

9a7wa_9a7dri_link

Uz ugodno druženje dvojice radioamatera koji se do tada nikada nisu vidjela u živo, uz razmjenu raznih doživljaja i iskustava te uz dobar piknik u prirodi dogovoreni su naredni susreti i aktivacije na nekim novim lokacijama. Tko zna – možda u društvu drugih kolega ljubitelja našeg RA hobija.

Tekst i video: Ivan Dolovski, 9A7DI
Foto: 9A7WA & 9A7DI