Evo nas na kraju 2014 godine! Na kraju još jedne uspješne glede svih naših zacrtanih zadataka, što više, već ustaljenim ritmom, u svakoj godini aktivnosti unutar Radiokluba HFF se povećavaju, otvaraju se nove djelatnosti koje još više ojačavaju prvobitno započetu aktivnost 9AFF programa.

Tako smo u ovoj godini u suradnji sa ZARS-om preuzeli zadatke oko izdavanja diplome „Nacionalni Parkovi“, koja je ustanovljena prije mnogo godina no onda je sve to vrijeme „mirovala“ sa samo nekoliko lovaca koji su je osvojili!

Sada, od 01.01.2015. bit će dostupna u novom ruhu, koju će biti moguće potražiti na zasebnoj web stranici http://www.9a.parks.sova-projekt.hr/, identično kao i za 9AFF doplome!

I za diplome iz prvobitno započetog programa, i diplome „NP“, koje će biti uskoro dostupne, moguće je jednostavno poslati zahtjeve na web stranici koje neumorno postavlja i dorađuje do bezgrešnosti naš web „Guru“, Radovan, 9A2SC! U suradnji sa Emirom, 9A6AA, njih dvoje utroše nebrojene sate, nebrojene noći kako bi nam svima omogućili jednostavan pristup navedenim aplikacijama.

Neki su se nakon obustave rada EW4DX LogSearcha pribojavali kolapsa našeg programa, no kako vidimo, on se samo poboljšava, modernizira i proširuje! Naravno svi logovi koje nam aktivatori dostave, budu odmah stavljeni na server http://www.9aff.sova-projekt.hr/ ali i poslani u bazu podataka koje se vodi za svijetski, WWFF program!

flora_fauna_velika

Prije dvije godine započet i program „Hrvatska flora i fauna na radiovalovima“ traje i dalje i odmah poslije Nove Godine biti će primani zahtjevi koje treba svaki aktivator i lovac da podnese ukoliko želi sudjelovati u tome!

Iz izvještaja o „Hrvatska flora i fauna na radiovalovima 2014“ mogu se vidjeti ukupne aktivnosti koje su obavljene u godini na izmaku glede sva tri programa izdavanja diploma.

Projekt HRVATSKA FLORA i FAUNA na radiovalovima nastao je kao izraz želje članova udruge, Radioklub „Hrvatska Flora Fauna“, da se kroz godišnje aktivnosti pridruže naporima hrvatskih institucija u očuvanju i promidžbi zaštićenih prirodnih vrijednosti, odnosno, područja. Temeljni cilj je ukazati široj društvenoj zajednici na potrebu zaštite prirodnih vrijednosti. Među zaštićenim područjima Projektom je posebna pozornost usmjerena na lokalitete čija je temeljna sastavnica voda, potsjećajući tako da je voda jedna od najjednostavnijih i najrasprostranjenijih tvari u prirodi i nezamjenjiv uvjet života i rada, pa je zbog toga potrebno primjeniti sve znanje, umijeće i posebne mjere da bi se, uz zadovoljavanje potrebe za njom, ta dragocjenost zaštitila. U okviru tih mjera, ovim Projektom Radioklub „Hrvatska Flora Fauna“ daje svoj obol promicanju važnosti zaštite vodnih resursa u Republici Hrvatskoj.

Tijekom 2014. godine, glas članova Radiokluba Hrvatska Flora Fauna i ostalih sudionika u Projektu HRVATSKA FLORA i FAUNA na radiovalovima – 2014., čuo se putem radiovalova tijekom 88 radioamaterskih ekspedicija organiziranih u 63 hrvatska zaštićena područja.

Naglasimo da su se navedene aktivnosti u 2014. godini odvijale sa sljedećih područja:

  • Nacionalni parkova (5): iz njih je uspostavljeno je 5.112 radioveza (Brijuni, Kornati, Krka, Paklenica i Plitvička jezera);
  • Parkovi prirode (10): 7.143 radioveze (Biokovo, Lastovsko otočje, Lonjsko Polje, Medvednica, Papuk, Žumberak-samoborsko gorje, Telaščica, Učka, Velebit, Vransko jezero);
  • Posebni rezervati (48): 21.750 radioveze (Lun, Lokrum, Malostonski zaljev i Malo more, Limski zaljev, Đurđevački pijesci, Jelas, Pod Gredom, Prud, Orepak, Motovunska šuma, Kontija, Česma, Veliki Pažut, Dugačko brdo, Novakuša, Fojiška – Podpredoščica, Mali bok – Koromačna, Dundo, Glavotok, Đol Dražiblato, Smerovišće, Vrljika, Jadro, Pantan, Lože, Saljsko polje, Kolanjsko blato, Veliko i Malo Blato, Dubrava – Hanzina, Dubravica, Zaprešić – Sava, Strmec – Sava, Stupnički lug, Varoški lug, Čorkova uvala, Babji zub – Ponikve, Mikulić potok – Vrabečka Gora, Bliznec – Šumarev grob, Gračec – Lukovića – Rebar, Markovčak – Bistra, Tusti vrh – Kremenjak, Rauchova lugarnica – Desna Trnava, Pušinjak – Gorščica, Sekulinačke planine, Vransko jezero (N/W), Japetić, Krapje Gjol i Rakita).

Neke lokacije su kontinentalne a druge, brojnije, smještene su uz vodotoke ili na otocima. Radu iz zaštićenih područja prethodili su kontakti i dogovori s javnim ustanovama koje o njima skrbe, a odgovorni u njima upoznati su s ciljevima tih radioamaterskih aktivnosti. Uz ovakav pristup, radioamateri nisu nigdje naišli na prepreke.

Važno je napomenuti da se u bazi podataka koju vodi RK HFF u digitalnom obliku, nalaze podaci o svim spomenum radiovezama, kako i nalaže Pravilnik o amaterskim radijskim komunikacijama (N.N. br.: 45/12) a u skladu sa Zakonom o elektronikim komunikacijama (NN br. 73/08 i 90/11).

Naši i inozemni radioamaterski operatori su upoznati da se Projekt HRVATSKA FLORA i FAUNA na radiovalovima – 2014 odvija uz potporu Hrvatskih voda, što će zorno biti naznačeno na plaketama i diplomama. Veliko zanimanje izazvala je informacija da će najuspješniji i domaći i inozemni sudionici, koji svojim promotivnim radioamaterskim aktivnostima podrže Projekt, dobiti prigodne diplome i plakete:

  • Kao i do sada, plakete se rade na tankoj limenoj zlatnožutoj ploči s drvenom podlogom, 25cm x 20cm, s motivima zaštićenih prirodnih vrijednosti (područja i svojti), na kojoj se nalaze logo Hrvatskih voda i RK HFF. Plakete će krajem godine biti dodijeljene (poslane) najboljim hrvatskim i inozemnim operatorima koji će podastrijeti dokaze o svome sudjelovanju u ovome Projektu;
  • Prigodne Godišnje diplome, koje će se, kao i plakete dodijeliti u po okončanju Projekta, formata su A3 s motivima zaštićenih prirodnih vrijednosti (područja i svojti) i s logom Hrvatskih voda. Diplome, kao znak potvrde i zahvale sudionicima u Projektu HRVATSKA FLORA i FAUNA na radiovalovima – 2014 dodjeljuju se svim sudionicima ovoga Projekta, s naznakom njihovog plasmana.

Kao i prošle godine, za izradu diploma i plaketa upotrijebljeni su radovi profesionalnih fotografa, koji su se posebno iskazali u fotodokumentiranju hrvatske flore i faune: Boruta Stumbergera iz Slovenije, te naših Maria Romulića i Marka Matešića. Za uporabu pojedinih fotografija koje će se koristiti u Projektu, Radioklub je dobio suglasnost autora.

Kratka informacija o aktivnostima RK HFF, objavljena 18. studenoga 2014. na portalu Javne ustanove „Zeleni prsten Zagrebačke županije“ http://priroda-zagrebacka.hr/web/flora-fauna-na-radiovalovima/

Evo i tablice broja napravljenih veza po pojedinim FF područjima:

9aff_2014_grafikon

Aktivatorima iz 9A se tradicionalno pridružuju i strani operatori koji ili dolaze kod nas na odmor ili dolaze samo kako bi sudjelovali u 9AFF programu. Tako je i DL1EKO, Toni, u putovanju i aktiviranju  nekoliko EU FF podrućja, kao krajnju južnu točku izabrao nekoliko slavonskih i istarskih FF podrućja i tih jesenskih dana ih aktivirao!

flora_fauna_aktivator

Kao i do sada, radioklub HFF i njegovi članovi sa vlastitih postaja, uz uobičajene aktivacije, organizirao je nekoliko edukativnih aktivnosti za mlade, sudjelovao u domaćim i stranim natjecanjima, sudjelovao tradicionalno u aktivaciji našega jedinoga (još uvijek) Geoparka „Papuk“, sa čijom upravom imamo posebno dobru suradnju već godinama! Organizirana je i ekspedicija u naš NP „Brijuni“, čijim smo povodom ishodovali i posebnu pozivnu oznaku 9A14B! Tom prilikom aktivirana su ukupno četiri otoka iz brijunske grupe.

U ovoj godini imali smo i malo povečanje broja naših područja, a uz jedno brisano, poslije 1.01.2015 dodaje se još jedno novo!

Diplome su se nastavile dodjeljivati svima koji su za to poslali zahtjeve, kako lovcima tako i aktivatorima. Na sve primljene QSL karte do sada je također odgovoreno! Za posebno vrijedne „pratioce“ našega programa od sada izdajemo i posebno priznanje, HONOR ROLL!

Priznanja, prvenstveno Plakete, će se od sada moći dobiti u elektroničkom obliku sva, a prema želji uz smanjenu nknadu izdavat će se i u opipljivom, nešto jednostavnijem izdanju!

Evo i tablice broja izdanih diploma:

9aff_2014_tabela

Sve aktualno može se pročitati na web stranici http://web.hamradio.hr/9aff/index.html Lets Save the green Planet Earth

U očekivanju nove 9AFF sezone, 73 / 44
9AFF Award & QSL Manager – Franjo, 9A2MF