Unatoč sve većim smetnjama na KV radioamaterskim opsezima, QRP postaje uspijevaju ostvarivati zavidne rezultate, ponajviše zahvaljujući umijeću te velikom strpljenju i uloženom trudu. Poznato je da QRP operatori rade sa maksimalnom snagom od 5 W na CW (10 W na SSB-u), QRPp sa najviše 1 W snage, a QRPpp sa 100 mW, iako su okružene snagatorima i bezbrojnim “wireless” ometačima koji se zadnjih godina pojavljuju kao gljive poslije kiše. Frown

Istinskim zaljubljenicima u QRP to sve kao da nije dovoljno pa rade snagama koje su daleko ispod ograničenja, koje se izražavaju u mW, čime postaju QRPp postaje odnosno QRPpp, iako je u današnje vrijeme pravo čudo pronaći čistu frekvenciju, a kamoli održati interkontinentalnu vezu sa tako malim snagama. Vjerovali ili ne QRP postaje obaraju rekorde svako dan.Smile

U zlatno doba radioamaterizma na opsezima se znao red, osim kad bi podoficiri podučavali  “guštere” na moćnim ruskim radioometačima. Tada bi se sivomaslinata ekipa uz pomoć prijemnika i osciloskopa podesila na točnu frekvenciju nekog jadnika sa 100 wata snage i krenulo bi “čepanje” i “gaženje” sa izlaznom snagom od 5-10 kW. Danas možda nema zastavnika i pukovnije radioometača iz Titovog Užica ali zato protiv zaljubljenika u radio valove radi čitava vojska kućnih i poslovnih korisnika. Ne zna se tko više smeta: računala, računalna infrastruktura, dječje igračke, medicinska oprema, industrijska elektronika i svi oni silni bežični uređaji ugrađeni u tako reći svaki uređaj široke potrošnje. Ispada da je prema današnjim ometačima ex. armada bila kišna glista, jer su oni poslije par minuta pokaza utihnuli, a ovi danas rade u režimu 24/7/365. K tome većina takvih uređaja nema ugrađene filtre niti su propisno oklapljeni sa ciljem sprječavanja neželjenih visokofrekventnih emisija. Yell

Za bolji i precizniji prikaz rezultata QRP, QRPP i QRPPP postaje imaju vlastiti sustav vrednovanja poznat kao “1000 Miles per Watt QSO” (kratica: 1000 MPW) uz koga idu i diplome pod nazivom “1000 Miles per Watt award”, jer kao što znate nije isto odraditi QSO sa 2,6 W i 40 mW. Za tu namjenu su napravljeni i kalkulatori koji zorno pokazuju koliko smanjenje snage utječe na ukupni “score” odnosno koliko koja veza uistinu vrijedi.


Kod upisa snage koristite točku (.)

Za razliku od QRO postaja koje podižu snagu skoro uvijek (kad treba i kad ne treba), QRP postaje na izlazu imaju ugrađene atenuatore kojima po potrebi, točnije kada su dobre propagacije, smanjuju izlaznu snagu što se u HAM terminologiji naziva “Lower Possible Power” kako bi ostvarili što bolji rezultat odnosno što više “Miles per Watt”. Tijekom godina najuporniji QRPpp-aši uspjevaju odraditi QRB od 1.000 do 1.500 km sa izlaznom snagom od 1 mW pri čemu se takve veze označavaju kao “One Million Miles per Watt QSO” što uistinu predstavlja veliko postignuće.

Ako pripadate elitnim HAM postrojbama koje u svom radu zrače u miliwatima svakako se javite i podijelite sa čitateljima portala QRZ.com.hr priču o vlastitim QRP(p i pp) uspjesima.

 Miša, 9A4TA