Moxon antene ne pripadaju skupini glamuroznih, niti mehanički zahtjevnih antena. One više predstavljaju kompromis između mehaničkih dimenzija i dobiti antene u dB, kako bi se sa što manje utroška vremena i materijala u skučenom prostoru – dobilo što veće pojačanje i usmjerena karakteristika antene.

Prva antena koju vam predstavljamo nije zadnji krik tehnike. To je 3 elemetna antena za više KV opsege (14, 21 i 28 MHz) koju je konstruirao kolega Gerald Burns – K0KHL, a kasnije u modificirao i na bespućima interneta publicirao naš stari znanac Andra – YU1QT.

Na prvi pogled se vidi kako je riječ o jednostavnoj anteni za sve radioamatere sa malo prostora ili slabašnim rotatorom, ali sa velikom željom da svoje elektromagnetne signale što više usmjere u jednom smjeru i izvuku najviše moguće iz nekoliko komada žice oslonjenih na štapove za pecanje.

Sliku koju gledate je priredio i na svom webu prostoru objavio kolega Adi – S55M, a ja sam je samo malo skratio sa svih strana, da bolje izgleda.

moxon_k0kht_yu1qt_s55m_v

U nastavku pogledajte nešto malo veću (iako je slika znatno manja HI) 3 elementu Moxon-icu za 40 metarski opseg, koju je Andra proračunao za centralnu frekvenciju od 7.050 MHz, a za osnovu je također iskoristio K0KHL antenu. 

yu1qt40meter

Antena se kao prethodna – napaja u sredini, a dimenzije su slijedeće:

 • Direktor L = 15.42m
 • Nastavak direktora D = 1.94m
 • Konopac K1 = 5.0m
 • Zračeći element Driver = 15.42m
 • Nastavak zračećeg elementa A = 2.57m
 • Konopac K2 = 3.0m
 • Reflektor REF = 15.42m
 • Nastavak reflektora R = 2.73m

Pozicija elemenata na nosaču:

 • Reflektor = 0
 • Zračeći element = 8.30m
 • Direktor = 15.24m

S obzirom da se radi o 40 metarskom opsegu antena i nije tako malena i slatka, kao prethodna. Ukupne dimenzije antene su impozantnih 15.42m x 15.24m, ali što je to za jednog dobrog DX-era i nekoliko kolega koje su došle pomoći u realizaciji!? A tek zadovoljstvo na opsegu kad se radio uređaj zažari, a operator zapali… 😉

Miša, 9A4TA
Izvor: s55m.com
Izvor: mrasz.hu