WW South America CW

contest_gacw

Više detalja o natjecanju GACW WW South America CW Contest koji se država svakog drugog punog vikenda u lipnju od 15:00 do 15:00 UTC, potražite na web stranicama organizatora.

 Izvor: wwsatest.org