SAC Contest CW

contest_sac

Više detalja o natjecanju SAC Contest CW treći puni vikend u rujnu mjesecu, od 12:00 (sub) do 11:59 (ned) UTC, potražite na web stranicama organizatora.

Izvor: sactest.net