Portugal Day Contest

contest_portugal_day

Više detalja o natjecanju Portugal Day Contest koje se održava svakog drugog punog vikenda u lipnju, od 12:00 do 12:00UTC, potražite na web stranicama organizatora.

 Izvor: rep.pt