Perzeidi

Meteorski potok Perzeidi aktivan je od 17.07 – 24.08., a maksimum se očekuje između 11.08 i 14.08. kada će ZHR dosegnuti brojku od 80 do 100 uleta po satu.

perzeidi

Više detalja o meteorskim rojevima potražite na web stranicama koje se bave astronomskim temama.

Napomena: Promatrači golim okom mogu očekivati najviše 20-ak zvijezda padalica po satu.