NRAU Activity Microwave Contest

nrau_contest

CW/SSB natjecanje NRAU Activity Microwave Contest održava se svakog četvrtog utorka u mjesecu, od 18:00 UTC – 22:00 UTC. Više detalja potražite na web prezentaciji organizatora.

Izvor: vushf.dk