EA PSK63 Contest

contest_psk63

Više detalja o natjecanju EA PSK63 Contest koje se održava drugi puni vikend u ožujku od 16:00 do 16:00 UTC potražite na web stranicama organizatora.

 Izvor: concursos.ure.es