9A Microwave Contest

contest_9a_vhf_uhf_shf

Više detalja o natjecanju 9A Microwave Contest koje se održava prvi puni vikend u lipnju mjesecu, od 14:00 – 14:00 UTC, potražite na web stranicama organizatora.

 Izvor: hrvhf.net