9A HAM portal QRZ.com.hr

NRAU Activity Microwave Contest

nrau_contest

CW/SSB natjecanje NRAU Activity Microwave Contest održava se svakog četvrtog utorka u mjesecu, od 18:00 – 22:00 UTC. Više detalja potražite na web prezentaciji organizatora.

Izvor: vushf.dk

MIDNEL Web rješenja Internetski servisi MIDNEL