9A HAM portal QRZ.com.hr

NRAU Activity Contest 1.3 GHz

nrau_contest

CW/SSB natjecanje NRAU Activity Contest 1.296 MHz održava se svakog trećeg utorka u mjesecu, od 18:00 – 22:00 UTC. Više detalja potražite na web prezentaciji organizatora.

Izvor: vushf.dk

MIDNEL Web rješenja Internetski servisi MIDNEL