9A HAM portal QRZ.com.hr

Kutinska dunja

contest_9a_vhf_uhf_shf

Više detalja o UKV natjecanju Kutinska dunja koje se održava treću nedjelju u rujnu mjesecu, od 07:00 do 12:00 UTC, potražite na web stranicama organizatora.

Izvor: hrvhf.net

MIDNEL Web rješenja Internetski servisi MIDNEL