9A HAM portal QRZ.com.hr

Happy New Year Contest

contest_happy_new_year

CW natjecanje Happy New Year Contest održava se 1. siječnja svake godine od 09:00 UTC – 12:00 UTC. Više detalja potražite na web stranicama organizatora.

 Izvor:  agcw.org

MIDNEL Web rješenja Internetski servisi MIDNEL