9A HAM portal QRZ.com.hr

EME Contest 3.4GHz

dubus_magazin

Više detalja o natjecanju European EME Contest koji se održava četvrti vikend u ožujku od 00:00 do 24:00 UTC na 3.4 GHz, vrstama rada CW & SSB – potražite na web stranicama sponzora: DUBUS & REF.

Izvor: marsport.org.uk

MIDNEL Web rješenja Internetski servisi MIDNEL