9A HAM portal QRZ.com.hr

Croatian 50/70MHz Contest

contest_9a_vhf_uhf_shf

Više detalja o Croatian 50/70 MHz Contest koje se održava prvi puni vikend u srpnju mjesecu, od 14:00 do 14:00 UTC, pronađite na web stranicama organizatora natjecanja.

Izvor: hrvhf.net

MIDNEL Web rješenja Internetski servisi MIDNEL