9A HAM portal QRZ.com.hr

CQ World Wide VHF Contest

contest_cq_ww_vhf

Više detalja o natjecanju CQ World Wide VHF Contest (50MHz & 144MHz) koje se održava treći vikend u srpnju mjesecu od 18:00 (sub) do 21:00 (ned) UTC, potražite na stranicama organizatora.

Izvor: cqww-vhf.com

MIDNEL Web rješenja Internetski servisi MIDNEL