9A HAM portal QRZ.com.hr

9A CW VHF Contest

contest_9a_vhf_uhf_shf

Više detalja o natjecanju 9A CW VHF Contest koje se održava prvi vikend u studenom, od 14:00 do 14:00 UTC, potražite na web stranicama organizatora.

 Izvor: hrvhf.net

MIDNEL Web rješenja Internetski servisi MIDNEL