9A HAM portal QRZ.com.hr

Naslovna » Posts tagged with "HFF"

Novi operatori u RK HFF

Novi operatori u RK HFF

Jučer 25. veljače 2014. godine u prostorijama Centra tehničke kulture u zagrebačkoj Dubravi održan je ispit za operatore “P” razreda, kojemu je pristupilo 8 budućih radioamaterskih operatora, članova Radiokluba Hrvatska Flora Fauna. Njihovo...
Skupština RK HFF

Skupština RK HFF

U nedjelju 16. veljače, u zagrebačkom Gradu mladih, održana je izvještajna skupština Radiokluba Hrvatska Flora Fauna. Članovi kluba podsjetili su se na aktivnosti u izvještajnom razdoblju s naglaskom na 9AFF i UKV aktivnosti, koje su i dominirale...
Hrvatska Flora Fauna

Hrvatska Flora Fauna

U cilju dodatne promocije Programa Hrvatska Flora Fauna, te poticanja što većeg broja aktivatora i lovaca za sudjelovanje u ovom programu, Radioamaterski klub Hrvatska Flora Fauna, pokrenuo je projekt HRVATSKA FLORA i FAUNA na radiovalovima –...
Nova radioamaterska udruga “Hrvatska flora fauna”

Nova radioamaterska udruga “Hrvatska flora fauna”

Kao logičan slijed radioamaterskih aktivnosti na području Programa 9AFF, jučer je u prostorijama Zagrebačke zajednice tehničke kulture u Zagrebu, utemeljena Radioamaterska udruga “Hrvatska flora fauna” (Croatian Flora Fauna Club). Kako...
MIDNEL Web rješenja Internetski servisi MIDNEL